Den nye tilstandsrapport er trådt i kraft

19.10.2020

Tilstandsrapporten, som vi har kendt den i 25 år, blev 1. oktober erstattet af en ny udgave med farvesymboler

K0, K1, K2 og K3… Tallene, der tidligere angav kritiske skader på en ejendom og som både sælgere og købere hver dag var nervøse for at finde i tilstandsrapporten for det hus eller sommerhus, de ønskede at sælge eller købe, findes ikke længere. Nu skal parterne i stedet se på huspiktogrammer i forskellige farver, for den klassiske tilstandsrapport, som vi kender den fra tidligere er blevet moderniseret og erstattet af en ny, forenklet og i højere grad visuel udgave.

Den mest markante ændring i den nye tilstandsrapport er, at de hidtil anvendte talbetegnelser, som angiver, hvor kritisk en skade er sammen med en beskrivelse foretaget af en bygningssagkyndig, udgår til fordel for en ny farveskala. Fremover vil bygningens tilstand i stedet blive klassificeret i fire farver og alt efter, hvor hurtigt skaderne skal laves. Se billede under artiklen.

Ændringerne medfører, at de kritiske skader, som skal fixes her og nu eller i løbet af 2 år, får farven rød i den nye tilstandsrapport. Og skader, der er lidt mindre akutte og skal udbedres i løbet af 2-10 år, får farven gul. Mindre alvorlige skader, der vurderes ikke at have indflydelse på bygningens funktion og således ikke nødvendigvis skal udbedres indenfor en angivet tidsramme, får farven grå. Og endelig, de skader, som bør undersøges nærmere for at afklare, hvorvidt der er tale om en kritisk skade, får farven sort.

Samtidig er der udarbejdet såkaldte standardbeskrivelser i de nye tilstandsrapporter, så det ikke længere er op til den enkelte bygningssagkyndige at formulere, hvad der er problemet. På den måde ønsker man at skabe bedre sammenlignelighed og en mulighed for f.eks. at sammenligne tilstandsrapporter på flere forskellige huse.

Har man inden 1. oktober 2020 fået lavet en tilstandsrapport, gælder denne stadig i seks måneder og derfor vil købere også kunne møde de gamle rapporter med K-talsystemet frem til udgangen af marts 2021.

Samtidig med ændringen af tilstandsrapporterne kommer der også nye regler for elinstallationsrapporter. Her er K1, K2 og K3 ligeledes erstattet af symboler med forskellige farver. Tidligere skulle fejl vurderes ud fra, om de udgjorde en risiko på kort eller lang sigt. Nu angiver symbolerne, om der er risiko for hhv. stød eller brand, om der generelt er tale om ulovlige installationer eller brug for nærmere undersøgelse. Se dem herunder.

Fremover skal risici og fejl også opgøres for hvert eneste rum i bygningen i modsætning til tidligere. De gamle elinstallationsrapporter udfases over det næste år, og rapporter lavet før 1. oktober 2020 vil derfor kunne findes frem til oktober 2021.

Med den nye huseftersynsordning følger der et online-univers med forklaringer i ord, billeder og video.

Vil du vide mere, kan du kan læse mere om den nye ordning her www.sik.dk