Husk ventilationen til gasflaskerne

22.09.2021

Der vil altid være en risiko for, at en installation med gasflasker kan være utæt. Der kan være lækage på slangen, en pakning der ikke slutter ordentlig til, eller andre fejl ved udstyret som gassen er tilsluttet.

Netop derfor er der også i bekendtgørelsen for sikkerhed for gasinstallationer, et krav om, at der skal være den nødvendige ventilation ved en gasinstallation. Formålet er, at forhindre en så stor koncentration af gas, som kan føre til forgiftning eller eksplosion. Derfor er det afgørende, at gasinstallationen placeres i et rum med ventilation, så eventuelt udsivende gas bortledes.

Det er ikke rummet størrelse, men derimod koncentrationen af gas, der er afgørende for risikoen af udsivende gas. Sikkerhedsstyrelsen har fået anmeldelser både om eksplosioner i skabe under gasgrill og i haveskure og campingvogne, og der har også været situationer med forgiftning.

”Flaskegas er tilsat et lugtstof, og det gør, at utætheder ofte opdages, før det går galt. Men hvis gassen siver ud, uden at der er nogen i nærheden, skal der kun en gnist til at starte en eksplosion.” forklarer kontorchef Søren Assenholt Mult fra Sikkerhedsstyrelsen. Han understreger, at det på årsbasis ikke er mange eksplosioner i Danmark som følge af udsivende gas. Og selv om der heldigvis ikke sker mange gasulykker i Danmark, kan konsekvenserne af en eksplosion være alvorlige, både for mennesker og ejendom, siger Søren Assenholt Muff.

Derfor opfordrer han også til, at huske ventilationen i de rum, hvor der opbevares gasflasker. Dette gælder, uanset om gasflasken er tilsluttet et apparat, der bruges i rummet, eller om den blot placeres i rummet, for eksempel som vinteropbevaring.

 

5 gode råd om flaskegas

Brug kun godkendt udstyr

Læs vejledningen til nyt gasudstyr. Det skal være CE-mærket og have en dansk brugsanvisning. Brug aldrig udstyr indendørs, hvis det er mærket “kun til udendørs brug”.

Gas og flaske skal passe sammen

Tag brugsanvisningen til dit udstyr med, når du køber en gasflaske. Så er du helt sikker på, at tingene passer sammen.

Tilslut gasflasken korrekt

Sluk apparatet og luk ventilen, før du skifter gasflaske. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret, inden du åbner for gassen. Brug sæbevand til at kontrollere samlinger for utætheder.

Opbevar gasflasker korrekt

Sørg for, at alle ventiler er lukket, når du ikke bruger udstyret. Det gælder også tomme flasker. Kobl flasken fra, når du ikke skal bruge udstyret i længere tid. Gasflasker skal altid stå op, både under brug og ved opbevaring. Hav aldrig mere end én flaske i reserve indendørs. Opbevar aldrig gasflasker i kælderen.

Tjek gasslangen jævnligt

Er en gasslange synligt slidt eller bleget af sollys, eller er der revner i gummiet, skal gasslangen udskiftes.

 

 

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.