Ifølge eksperter burde farlig asbest fjernes fra mindst en million danske huse

4.09.2019

Derfor brugte vi asbest

Asbest er en række af naturligt forekommende mineraler, som ved at blande med cement og vand kunne kan laves til eternit. Eternit blev i perioden 1960 til 1986, hvor produktionen af eternit tagplader blev forbudt, brugt ved byggerier, da eternit har lang holdbarhed og ikke kan brænde.

At asbest er farligt, har været kendt siden 1930’erne, men det var først senere at asbestfibre blev kædet sammen med lungekræft – og den aggresive lungehindekræft, som kan opstå ved blot at indånde enkelte fibre.

De seneste tal viser, at der i 2017 var 160 personer, som fik aggressive kræftsygdomme relateret til asbest. Det er en stigning fra 2008, hvor der var 118 personer, som blev ramt af asbestkræftsygdomme. Til sammenligning omkom 175 personer i 2018 i trafikken.

Få fibre er nok til at udvikle kræftsygdommen

En af de værste kræftformer, der skyldes asbest, er den dødelige lungehindekræft. Man kan ikke sige, hvor stor sundhedrisikoen er. Men man ved, at hvis der er asbestfibre i luften, vil der være en risiko for en af de asbestrelaterede kræftsygdomme. Faktisk skal vi kun indånde få fibre, før vi risikerer at blive ramt af den sjældne kræftform.

Der er ikke registreret nogen nedre grænse for udsættelse og for at have en øget risiko af sygdommen. Trækker man de personer fra, der eksempelvis har arbejdet med asbestplader eller har boet tæt på en fabrik, som har produceret asbest eternitplader, er der omkring ti til femten procent tilbage.

Det betyder, at omkring 20 personer årligt får lungehindekræft på anden vis via det omgivende miljø, og her peger pilen på tagplader med asbest, da de udgør det største reservoir i vort miljø med hensyn til asbestfibre.

De gamle hustage drysser

Problemet i dag er, at de asbesttage, som blev lagdt for snart mange år siden, bliver ældre og ældre. Det blev forbudt at producere asbesttage i 1986, så selv de nyeste af slagsen er mere end 30 år gamle, og jo ældre et asbesttag bliver, jo flere fibre afgiver det og spreder i luften.

Mange mener at man bør overveje at få tagene fjernet, så man kan få neutraliseret asbestfibre i tage.

Grundlæggende antages det, at asbestfiberne er godt bundet i betonen, og tagene har vist at være gode og holdbare, men når man kigger på betonmateriale, der forvitrer, så ses det, at der kommer en frigørelse af bestanddelene. Og hvis nogle af de bestanddele er kræftfremkaldende asbestfiltre, skal der slås alarm.

Holland tager skridt mod asbest

I Holland er man er opmærksom på risikoen ved asbest i eksisterende tage. Her arbejder man på en lov, så alle asbesttage skal være fjernet senest i 2024 på grund af sundhedsfaren.

Før loven kan blive en realitet, skal den godkendes i førstekammeret i det hollandske parlament. Her skal lovforslaget behandles den 26. maj.

Omkostningerne er ikke små

Det er dog særdeles kostbart at fjerne de mange tage.

Der bor 17 millioner mennesker i Holland, og det vurderes, at der er 120 millioner kvadratmeter asbesttage.

I Holland har man i forvejen lavet en tilskudsordning på 560 millioner kroner, men den er allerede brugt op.

Faktisk vil det koste i omegnen af 6,5 milliarder kroner at fjerne dem alle.

Skal du have tjekket dit tag for asbest?

Hos factum2 har vi kompetencerne til at tjekke om dit tag indeholder de farlige asbest fibre. Kontakt din lokale factum2 afdeling, så kan vi komme ud og tjekke dit tag for asbest, samt give din en faglig vurdering af tagets levetid, og udskiftningsmuligheder.

Kilde: dr.dk