Lokalplaner og servitutter kan ende med at ødelægge dine boligdrømme

28.10.2019

Servitutter og lokalplaner kan somme tider være kompliceret at finde og forstå, og det er kedeligt at opdage, at lokalplaner eller servitutter spænder ben for den ombygning, du har drømt om på din nye bolig.

Hvad kan servitutter og lokalplaner betyde for en ejendom?

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Alle typer af ejendomme kan være pålagt servitutter, det vil sige enfamiliehuse, rækkehuse, etageejendomme, kolonihavehuse, sommerhuse, jordstykker mv.

Det er vigtigt, at lokalplaner og servitutter nøje gennemgås, så der er sikkerhed for, at du som kommende ejer kan anvende ejendommen, som man vil og ikke får ubehagelige overraskelser.

Et eksempel kunne være, at en køber ikke var opmærksom på en tinglyst servitut om vejen på ejendommen, som betød, at køber efter få år måtte afgive en del af haven i forbindelse med et nyt byggeri på en bagvedliggende parcel. Man kan som køber også komme ud for, at der foreligger tinglyst servitut på el-ledninger i jorden, som kan forhindre tilladelse til opførelse af tilbygninger, også selvom der foreligger en byggetilladelse fra kommunen.

For at undgå sådanne ubehagelige overraskelser er det en god idé at alliere sig med en boligadvokat, før der skrives under på en købsaftale. En boligadvokat har særlig kompetence til at sætte sig ind i de servitutter, som eventuelle privatpersoner har tinglyst over ejendommen, eller som fremgår af lokalplaner, regionsplaner mm.

De værdiforringende begrænsninger gemmer sig ofte i bestemmelser om andres adgang til ejendommen, brugsret til stier, omkostninger til fællesarealer, naboers adgang til installationer på ejendommen eller som i eksemplet, naboens ret til at benytte sit areal.

Lokalplaner

En lokalplan kan lægge mange begrænsninger på din ejendom. Dels i form af, hvad der må bygges i det område, hvor din ejendom ligger og hvordan der må bygges, fx ved at fastlægge, hvor højt dit hus må være.

Lokalplanen fastlægger også den fremtidige anvendelse af arealer omkring din ejendom. Det kan være, at der planlægges en ny vej, vindmøller eller skolebyggeri – udfordringen med lokalplanen er, at det kun er en ”plan”, dvs. at kommunen reserverer en ret til at realisere planen, indtil den er besluttet og igangsat. I den periode skal du respektere planen og skal du sælge, kan det forringe din salgspris, fordi ingen rigtigt ved, om vejen anlægges eller ej.

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvilke servitutter og hvilke elementer i lokalplanerne, som er værdiforringende, men de kan have meget store konsekvenser for dig som boligkøber, og du bør derfor gennemgå alt, før prisen på den nye bolig færdigforhandles

Tjeklisten kunne lyde?

Grundejerforeningen

Krav til højden på hæk og hegn

Krav til udformning og farver på en bygning

Vedligeholdelse og brugsret til fælles indkørsel eller fælles vej

Offentlig brugsret til en sti, der fx går gennem din grund

Bestemmelser om fælles afløbsledninger, forsyningsledninger mv.

Specifikke krav til brugen af en bygning

Krav om grundvandsbeskyttelse

Begrænsninger i forbindelse med lokalplanen

Kilde: Ritzau.dk