Oplever du varmetab i boligen eller virksomheden? Med en termografering hos factum2 kan du blive klogere på, om der er utætheder eller kuldebroer, der kan lede til varmetab, og samtidig få indblik i, hvor varmen slipper ud henne.

Gennem en termografisk undersøgelse kan vi undersøge, hvorvidt huset eller bygningen skal efterisoleres eller tætnes for at forhindre, at varmen slipper ud. Vi hjælper dig således med at finde ud af, om der er et varmetab eller ej, så du undgår varmespild og store varmeomkostninger.

Hos factum2 har vi beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter over hele landet, der kan hjælpe dig med at lave en termografi af din bolig eller din virksomhed. Ring på 70 25 57 57 for at bestille en termografisk undersøgelse eller kontakt os via vores online bestillingsformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Termografering af hus

Oplever du træk, fugt eller kolde vægge i boligen, kan dette være et tegn på, at der er kuldebroer, som resulterer i et varmetab.

Termografering af erhvervsbygninger

Brug termografering til at kortlægge temperaturer og kuldebroer i virksomheden. Brug denne viden til at udføre energiforbedringer.

Bestil termografering

Udfyld formularen nederst på siden for at bestille en termografisk undersøgelse, eller hvis du blot vil høre mere.

Hvad er en termografering?

Termografering er en målemetode, som ved hjælp af et infrarødt kamera registrerer temperaturforskelle i bygningen. Når vi foretager en termografisk undersøgelse af bygningens overflader, måler vi dermed den varmeudstråling, der udsendes. Dette er en stærk indikator for, om der er en god eller dårlig isolering.

En termografisk undersøgelse kan ikke dokumentere et varmetab, men kan derimod bruges til at finde utætheder og kuldebroer i boligen eller bygningen. Et eventuelt varmetab kan altså ikke bedømmes ved første øjekast og ud fra de termografiske billeder alene, men kræver en efterfølgende undersøgelse af de faktiske forhold.

Et ovenlysvindue vil for eksempel altid fremstå velisoleret, fordi glas reflekterer det kolde himmelrum, og fordi forskellige tagmaterialer giver forskellig udstråling, hvilket kan sløre de umiddelbare konklusioner om et eventuelt varmetab.

Termografering er derimod en yderst effektiv metode til at finde årsagen til varmetab, varmespild og træk i bygningen.

Termografering af hus for private

Oplever du træk, fugt eller kolde vægge i boligen, kan dette være tegn på, at der er kuldebroer, som resulterer i et varmetab. En kuldebro er et sted i din bolig, hvor kulde nemmere kan trænge igennem på grund af dårlig isolering eller anvendelse af forskellige materialer. En kuldebro kan også opstå som følge af byggesjusk, hvilket en termografering gør det nemt at opdage.

For at fastslå om der er kuldebroer og temperaturforskelle i boligen, og hvor disse befinder sig, kan det således være en god idé at få foretaget en termografering af huset. Når du får os til at udføre en termografisk undersøgelse af din bolig, får du billeder med forskellige farver, der indikerer varmeforskelle i overfladerne. De afslørede varmeforskelle optræder som henholdsvis varme og kolde områder, der gør det nemt at se temperaturforskelle.

Med en termografisk undersøgelse er det således muligt at se præcist, hvor varmetabet i din bolig er størst. Dette kan være med til at kortlægge, hvorvidt en efterisolering af boligen er nødvendig, og hvor der i så fald er behov for efterisolering for at sikre et bedre indeklima og et mindre varmetab.

Termografering af din bolig skal foretages i vinterhalvåret, da der skal være en temperaturforskel på mindst 10 °C grader mellem den indvendige og udvendige væg.

Termografi af erhvervsbygninger

Termografi er en effektiv metode til at opdage utætheder i bygningens isolering, og kan derfor også med fordel anvendes i forbindelse med energiforbedringer i virksomheden til at sikre et bedre indeklima.

Når vi kortlægger din virksomhed med et termografisk kamera, får du billeder med aftegninger, der tydeligt viser temperaturforskellene på bygningens overflader. Vi kan termografere både indvendigt og udvendigt og på den måde sikre, at vi får afdækket alle eventuelle trækproblemer og isoleringstilstande i bygningen.

For at sikre korrekte målinger i termograferingen, skal der være en temperaturforskel på minimum 10 °C grader mellem ude og inde. Der er desuden nogle krav i forhold til vejrforholdene, som skal overholdes. Dette omfatter blandt andet, at bygningen ikke må have været udsat for regn, sne eller solskin.

Termografi - Factum2 Termografering

Få foretaget en termografisk undersøgelse hos factum2

Hos factum2 tilbyder vi landsdækkende termograferinger af både private boliger og alle typer erhvervsbygninger. Vi har mange års erfaring med at lave termografiske undersøgelser, der kan bruges til at opdage varmeforskelle og varmetab i boligen eller virksomheden.

I forbindelse med en termografisk undersøgelse undersøger vi blandt andet:

  • Lækager i klimaskærmen (ydervægge), inklusiv dampspærre
  • Manglende isolering
  • Træk gennem el- og ventilationsanlæg
  • Skjulte rør og installationer i loft, vægge og gulve
  • Årsager til træk og kuldenedfald
  • Kuldebroer
  • Lækager
  • Uens isolering i lofter og vægge

En termografisk måling kan med fordel også benyttes til at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme uden at skulle nedbryde selve konstruktionen. Det kræver selvfølgelig, at disse installationer er varme, ellers vil en termografisk undersøgelse ikke afsløre dem.

Leveringstiden på en termografering er 5 dage. Bestil en termografering i dag og få en her og nu vurdering af varmetabet i din bolig eller virksomhed. Er der et varmetab, giver vi dig også gerne gode råd og vejledning til, hvad du kan gøre for at mindske varmetabet og sikre et bedre indeklima.

Få et uforpligtende tilbud

Har du spørgsmål, eller ønsker du et uforpligtende tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os.

Ring til os på 70 25 57 57, eller udfyld formularen - så kontakter vi dig inden for 24 timer på hverdage.

Kontakt - Ydelser